Tavoitteemme

Yhdistyksemme toiminta perustuu jäsenistön tarpeisiin. Luomme merkitystä ja tukea heidän arkielämäänsä liikunnan ja vertaistuen tuoman sosiaalisen kanssakäymisen kautta. Reumaliiton yhdenvertaisuus-teeman esiintuomisessa huomioimme toimintamme arvot hyvinvoinnin, luotettavuuden, yhteisöllisyyden, esteettömyyden ja saavutettavuuden kannalta. Kehotamme jäseniämme kysymään reumahoitajalta tai reumalääkäriltä, onko heille tehty hoitosuunnitelmaa, joka olisi selkärankana taudin hoitopolulle.

Yhteistyötä alueen muiden yhdistysten välillä jatketaan sekä etsitään siihen uusia muotoja. Vertaistoimintaa tuetaan ja vahvistetaan opastamalla jäseniä käyttämään verkon tarjoamia mahdollisuuksia yhteydenpitoon ja virkistykseen.

Liity jäseneksi

Yhdistyksemme jäsenenä voit tulla matalan kynnyksen tapahtumiin ja toimintaan sekä löytää ihmisiä, jotka ymmärtävät kokemuksesi sairaudesta melkein ensimmäisestä lauseestasi ja "jalkaterän asennosta". Liikuntaryhmät on suunnattu nimenomaan tulehduksellista reumatautia sairastaville. Aina voit liikkua voimavarojesi mukaisesti, ei tarvi ylittää itseään. Reuma-lehti, Reumaliiton kotisivut sekä sieltä löytyvä Reuma-aapinen ovat luotettavia tiedon lähteitä.

Entä missä nuoret voivat tutustua samaa tautia sairastaviin nuoriin? - NUREKAtiimin somekanavilla tietenkin!  NUREKA-tiimi https://www.instagram.com/nurekatiimi/ tai Suomen Reumanuoret | Facebook